(placeholder)

Företaget

Företaget är verksamt sedan 1985 med försäljning mot verkstadsindustrin. Produktprogrammet består av skärvätskor, skimmers, hårdmetallverktyg och magnetiska filter.

Vår affärside är att marknadsföra ett begränsat sortiment kvalificerade produkter tillsammans med teknisk support. Som kund får du tillgång till intressanta helhetslösningar.

Företaget är medlem i Sveriges VerktygsMaskinaffärers Förening, SVMF som organiserar importörer och leverantörer av verktygsmaskiner, verktyg och tillbehör till den svenska marknaden, www.svmf.se

Som medlemsföretag i Plast- & Kemiföretagen, www.plast-kemi.se där vi åtar oss att i all vår verksamhet ta en målmedveten hänsyn till alla intressenters berättigade anspråk vad gäller hälsa, säkerhet och miljö.

Vi är anslutna till REPA, www.repa.se som är ett rikstäckande återvinningssystem där man tar hand om och återvinner förpackningar.

Företagets miljöpolicy präglas av omtanke om vår gemensamma miljö. Företaget ska på ett miljövänligt och resurssnålt sätt marknadsföra och distribuera produkter till sina kunder. Alla produkter och emballage ska om möjligt in i kretsloppsystem för återvinning. Företaget ska följa gällande lagar och förordningar beträffande miljö och ska verka för ständig reducering av egen miljöpåverkan.